Akromegalia.pl - razem w walce z chorobą
Tutaj jesteś: Strona główna \ Rada Naukowa \ Członek Rady

Prof. CMKP dr hab. med. Wojciech Zgliczyński

Prof. CMKP dr hab. med. Wojciech Zgliczyński

Prof. CMKP dr hab. med. Wojciech Zgliczyński

Członek Rady Naukowej

Kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP w Warszawie

 

 

Pochodzi z rodziny o tradycjach lekarskich; ojciec – profesor endokrynologii, stryjeczny dziadek – profesor radiologii, rektor Akademii Medycznej w Warszawie.


Od ukończenia Warszawskiej Akademii Medycznej w 1983 roku pracuje w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, przechodząc wszystkie stopnie kariery zawodowej – od lekarza stażysty do Kierownika Kliniki (od 2005 r.); uzyskuje specjalizację z chorób wewnętrznych i endokrynologii, doktorat (1986), habilitację (2004), i tytuł profesora nadzwyczajnego (2008). Od 2007 r. jest wicedyrektorem ds. klinicznych renomowanego Szpitala Bielańskiego w Warszawie, odpowiadając m.in. za kształcenie; badania naukowe i kontakty z wyższymi uczelniami.


Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji o łącznym Impact Factor ponad 90 pkt oraz ponad 200 doniesień zjazdowych. Jest promotorem 3 prac doktorskich i opiekunem uzyskanych 18 specjalizacji z endokrynologii. Głównym tematem jego zainteresowań medycznych i badań naukowych jest diagnostyka i leczenie chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego. Na ten temat wydał monografię i napisał kilkanaście rozdziałów w czołowych podręcznikach akademickich, o akromegalii pisał m.in. w aktualnie najważniejszych podręcznikach chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensologii.

 


W latach 1986-1992 – prowadził Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Endokrynologii CMKP. Corocznie organizuje ogólnokrajowe kursy specjalizacyjne i doskonalące oraz konferencje dydaktyczno-naukowe, które gromadzą około 3 tys. lekarzy, wydaje przy tej okazji dwa razy w roku Zeszyty Edukacyjne w ramach „Medycyny po Dyplomie”, cieszące się w środowisku lekarskim wielkim uznaniem. Od 2003 r. bierze udział w Państwowych Komisjach Egzaminacyjnych z zakresu chorób wewnętrznych i endokrynologii; powołany przez Ministra Zdrowia w skład Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich i przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie endokrynologii i chorób wewnętrznych.

Był inicjatorem i organizatorem powołanego w 2003 roku Krajowego Rejestru Guzów Przysadki, który obecnie pod jego przewodnictwem naukowym zebrał i opracował dane prawie 3 tys. chorych z całego kraju. Przypadki akromegalii w tym Rejestrze stanowią dużą grupę ponad 400 pacjentów.

Istniejąca od 1955 roku warszawska Klinika na Bielanach, kierowana przez niego od 2005 roku, ma pod swoją opieką największą w kraju liczbę chorych z akromegalią. Uczestniczyła w wielu programach ogólnoświatowych badań naukowych, m.in. badań I fazy działania leku.

 


Klinika pod jego kierownictwem uzyskała szereg wyróżnień, m.in. dwukrotnie I miejsce w kraju (2007 i 2010) na najlepszy oddział endokrynologiczny w rankingu prowadzonym przez dwutygodnik „Medical Tribune”, Godło „Teraz Polska” za kształcenie w endokrynologii (2009 r.) oraz I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny” na najlepszą klinikę w Polsce (2009 r.).


W obecnej kadencji jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i wiceprzewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTE, jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy oraz wiceprzewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego.

Materiały wideo:

Społeczność

Forum ma służyć wymianie doświadczeń między chorymi i ich rodzinami. Znajdziesz tu ludzi, z którymi porozmawiasz o swojej chorobie! To miejsce w którym uzyskasz wsparcie i zobaczysz jak inni radzą sobie z akromegalią na co dzień. Bądź razem   nami w walce z chorobą! Forum dostępne już wkrótce.