Akromegalia.pl - razem w walce z chorobą
Tutaj jesteś: Strona główna \ Rada Naukowa \ Członek Rady

Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

Członek Rady Naukowej

Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych (1990) i endokrynologii (1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1988 r. na podstawie rozprawy “Ocena wydolności metabolicznej wątroby w wybranych chorobach gruczołów wewnętrznego wydzielania za pomocą badania farmakokinetyki fenazonu”. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2003 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Wpływ wybranych hormonów, cytokin i markerów przebudowy kostnej na zmiany gęstości kości u chorych na akromegalię”. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych.


Główne zainteresowania naukowe to choroby przysadki mózgowej, guzy neuroendokrynne, osteoporoza i otyłość. Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji. Był stypendystą Instytutu Szwedzkiego (staż w Klinice Endokrynologii i Klinice Ortopedii Uniwersytetu w Lund), Niemieckiej Centrali Wymiany Zagranicznej (DAAD) (staż w Instytucie Endokrynologii i Medycyny Reprodukcji w Hamburgu). Odbywał krótkie pobyty stażowe w klinikach uniwersyteckich w Dreźnie, Monachium, Berlinie, Santiago de Compostela i Utrechcie. Jako profesor wizytujący wykładał na Uniwersytetach w Yokohamie, Santiago de Compostela i Berlinie.


Aktywnie uczestniczy w działalności wielu towarzystw medycznych. Był sekretarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Patogenezy i Terapii Otyłości (1994-2005), jest sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE) od 2005 r., jest Przewodniczącym Sekcji Naukowej Neuroendokrynologii PTE, jest członkiem The Endocrine Society, European Society of Endocrinology, International Society of Endocrinology, European Neuroendocrine Association, European Neuroendocrine Tumors Society. W latach 2003-2007 jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał i kwalifikował granty unijne, był członkiem zespołu oceniającego granty DAAD. Reprezentuje PTE w Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (EUMS) w sekcji endokrynologii, w 2010 r. organizował doroczne spotkanie sekcji endokrynologicznej EUMS we Wrocławiu.


Jest redaktorem naczelnym kwartalnika “Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii”, zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika “Endokrynologia Polska – Polish Journal of Endocrinology”, członkiem rady redakcyjnej kwartalnika „Fizjoterapia”, czasopisma „OnkoReview”, recenzentem prac zgłaszanych do wielu zagranicznych i krajowych czasopism medycznych.
Uczestniczył w organizacji wielu kongresów, sympozjów i kursów kształcenia ustawicznego. Wygłaszał referaty plenarne i prowadził sesje na wielu zjazdach i kongresach. Prowadził sesję Meet-the-Expert “How to prevent osteoporosis?” w czasie X Europejskiego Kongresu Endokrynologicznego w Berlinie w 2008 r., sesję Meet-the-Professor „Challenges in the management of hyperprolactinemia” w czasie XIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego (ENEA) w Liege w 2010 r. i na XXXIII Zjeździe Słowackiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Koszycach w 2010 r. Został zaproszony do wygłoszenia wykładu na XIII Europejskim Kongresie Endokrynologicznym w Rotterdamie w 2011 r. Uczestniczył w kwalifikacji streszczeń na XVI Europejski Kongres Otyłościowy w Genewie w 2008 r. i XII Europejski Kongres Endokrynologiczny w Pradze w 2010 r. Na XIV Kongresie ENEA 2010 w Liege został wybrany w skład Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego.

Materiały wideo:

Społeczność

Forum ma służyć wymianie doświadczeń między chorymi i ich rodzinami. Znajdziesz tu ludzi, z którymi porozmawiasz o swojej chorobie! To miejsce w którym uzyskasz wsparcie i zobaczysz jak inni radzą sobie z akromegalią na co dzień. Bądź razem   nami w walce z chorobą! Forum dostępne już wkrótce.