Akromegalia.pl - razem w walce z chorobą
Tutaj jesteś: Strona główna \ Rada Naukowa \ Członek Rady

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Waśko

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Waśko

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Waśko

Członek Rady Naukowej

Pracownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Rozprawa doktorska: „Ocena stężenia podjednostki alfa hormonów glikoproteidowych u chorych z guzami przysadki mózgowej” - Akademia Medyczna w Poznaniu, Klinika Endokrynologii; Data uzyskania stopnia – 16.06.1987 roku.
Rozprawa habilitacyjna: „Apoptoza w leczeniu guzów przysadki typu somatotropinoma i prolaktinoma” - Akademia Medyczna w Poznaniu, Klinika Endokrynologii; Data uzyskania stopnia – 26.01.2000roku.
Tytuł profesora nadany 21.12.2007roku.

Stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Medycznego od 01.03.2010 roku.

UDZIAŁ W KOMISJACH, RADACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Przewodniczący Komisji PAN – Sekcji Nauk Medycznych Oddziału Poznańskiego
  • Przewodniczący Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
  • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Endokrynologia Polska” (2005-2008)
  • Członek Rady naukowej czasopisma „Endokrynologia Polska” 2008 i nadal
  • Członek Senackiej Komisji ds. Statutu Akademii Medycznej (2002- 2003)
  • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego (2002-2006)
  • Recenzent Hormone and Metabolic Research
  • Recenzent European Journal of Endocrinology
  • Recenzent Folia Histochemica et Cytobiologica


Współorganizator Zjazdu PTE, oraz Konferencji PAN dotyczących Cytometrii jak też Endokrynologii Molekularnej oraz Orbitopatii Tarczycowej.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
       
Zainteresowania naukowe w największym zakresie dotyczą badań układu podwzgórzowo-przysadkowego. Składają się na nie zarówno badania kliniczne, oceniające zależności hormonalne w tym układzie, w odniesieniu do klinicznego obrazu chorobowego, jak również badania wykorzystujące techniki biologii molekularnej, hodowli komórek i immunohistochemii. Badania nad proliferacją komórek i szczególną formą programowanej śmierci komórki (apoptozą) z uwzględnieniem roli ghreliny, surviviny oraz somatostatyny w układzie podwzgórzowo – przysadkowym rozszerzyłem na ocenę innych gruczołów (gonady i tarczyca).

Liczba opublikowanych prac oryginalnych (bez streszczeń zjazdowych) ogółem 76

Materiały wideo:

Społeczność

Forum ma służyć wymianie doświadczeń między chorymi i ich rodzinami. Znajdziesz tu ludzi, z którymi porozmawiasz o swojej chorobie! To miejsce w którym uzyskasz wsparcie i zobaczysz jak inni radzą sobie z akromegalią na co dzień. Bądź razem   nami w walce z chorobą! Forum dostępne już wkrótce.