Akromegalia.pl - razem w walce z chorobą
Tutaj jesteś: Strona główna \ Rada Naukowa \ Członek Rady

Prof. WIM dr hab.n.med. Grzegorz Zieliński

Prof. WIM dr hab.n.med.   Grzegorz Zieliński

Prof. WIM dr hab.n.med. Grzegorz Zieliński

Członek Rady Naukowej

Pracownik Kliniki Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczął kształcenie w zakresie neurochirurgii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Podgórskiego w Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie. Egzamin pierwszego stopnia z zakresu neurochirurgii złożył w listopadzie 1999 roku, a w październiku 2000 roku przedstawił tezy rozprawy doktorskiej nt.: „Skuteczności leczenia gruczolaków przysadki mózgowej przebiegających z objawami akromegalii”. Praca została wyróżniona  Nagrodą I stopnia przez Rektora Wojskowej Akademii Medycznej.

 

W tym samym czasie kontynuował kształcenie z zakresu neurochirurgii w kraju oraz ośrodkach zagranicznych: Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Erlangen w Norymberdze kierowanej przez prof. Rudolfa Fahlbuscha, Klinice Neurochirurgii prof. Madijd’a Samii’ego w Hanowerze i Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu (prof. Paolo Cappabianca). Ukończył cykl czterech kursów organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS).

 

W 2005 roku złożył egzamin drugiego stopnia z neurochirurgii przed Państwową Komisją Egzaminacyjną uzyskując tytuł specjalisty neurochirurga. W 2009 roku przedstawił przed Radą Neukową WIM w Warszawie pracę zatytułowaną „Wyniki leczenia operacyjnego gruczolaków kortykotropowych przysadki mózgowej przebiegających z objawami choroby Cushinga ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Nelsona” uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W lutym 2011 roku powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego WIM w Warszawie.

 

Główne zainteresowania medyczne dotyczą patogenezy guzów przysadki mózgowej i ich leczenia, biologii nowotworów mózgu, leczenia malformacji naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, chorób kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Chiari.

 

Członek Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego.

Materiały wideo:

Społeczność

Forum ma służyć wymianie doświadczeń między chorymi i ich rodzinami. Znajdziesz tu ludzi, z którymi porozmawiasz o swojej chorobie! To miejsce w którym uzyskasz wsparcie i zobaczysz jak inni radzą sobie z akromegalią na co dzień. Bądź razem   nami w walce z chorobą! Forum dostępne już wkrótce.